Textilní roletový požární uzávěr

TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY:

Textilní roletové požární uzávěry se používají k oddělování chráněných únikovým cest, k rozdělení velkých průmyslových hal a prodejních prostor do požárních úseků, k uzavírání otvorů, kterými prochází kontinuální výrobní linka atd.

Textilní roletové požární uzávěry jsou výhodné pro minimální nároky na prostor, neboť jsou za normálních okolností svinuty v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad otvorem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat.

Základní vlastností, která je od těchto rolet požadována je jejich požární odolnost.

Roletové požární uzávěry mají požární odolnost až EW 120 DP1 do rozměru 6*4 m, EX 90 DP1 bez omezení. Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou). Tím lze dosáhnout požární odolnosti až EI 120 DP1.

Požární uzávěr byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o. a je certifikován pro ČR, SR a HU. Vydáváme u jednotlivých zakázek prohlášení o shodě.

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU:

- roleta je vyrobena ze speciální požáru odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem a jednostrannou hliníkovou fólií (tloušťka textilie 0,6 mm)

- konstrukce umožňuje umístění na otvor nebo do otvoru (případně kombinaci obou variant) bez dalších speciálních konstrukcí, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů

- standardní rozměr navíjecího boxu rolety je dle výkresů viz. níže příloha

- uzávěr je ovládán elektricky pomocí trubkového motoru se systémem bezpečného gravitačního uzavření v případě výpadku napájení

- umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt nebo signálem 24V DC) a to i v případě výpadku napájecího napětí gravitací

- elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru je prováděno pomocí speciální ovládací jednotky AOP včetně ovládacích prvků (tlačítka nebo klíčový ovladač)

- k uzávěru lze dodat lokální autonomní požární čidla, optickou a akustickou signalizaci

- textilní uzávěry mají velmi malou hmotnost (textilie=1 ks/m2)

- rychlost uzavírání rolety je cca 100 mm/s

- všechny viditelné ocelové části jsou lakované v odstínu dle vzorníku RAL

 

UKÁZKOVÉ VÝKRESY STAVEBNÍ PŘÍPRAVY:

 

UKÁZKOVÉ PŘÍPADY:

 

                

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU NÁS KONKTATUJTE... zde