Rolovací požární uzávěr

 

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW30DP1-C - max. plocha vrat 18m2

Posouzení požární odolnosti do TEchnického a zkušebního ústavu stavebního.

- ocelová válcovaná lamela 98*23 mm dvoustěnná s protipožární výplní, váha 30,0 kg/m2

- ocelový pozinkovaný krycí obx

- ocelová vodící lišta s teflonovými kluzáky s předvrtanými otvory pro kotvení

- hliníková koncová lamela s těsnícím podlahovým profilem

 

OVLÁDÁNÍ:

- digitální boční pohon GFA, trojfázový motor IP65 s přepínatelným napětím 3*230/400 V, 50 Hz, od -5` až +40`, provozní účinnost E3 - 60%, integrovaná padací brzda, bezúdržbová, krátká klika NHK

- digitální řídící jednotka TS970 pro vstup EPS + propojovací kabel, optoelektronická bezpečnostní lišta, infrazávora

 

Pojezdové konzoly, ložisko, plovoucí ocelová hřídel, bez spojovacího a kotvícího materiálu.

 

OVLÁDÁNÍ VRAT

 

 Elektrický pohon

 Ovládání rolovacích průmyslových vrat a mříží pomocí třífázového elektrického nástrčného (menší  až střední rozměry vrat) či řetězového pohonu (zvláště velké rozměry vrat) zajišťuje nejvyšší míru  provozní účinnosti a díky plynulému chodu zvyšuje životnost samotného výrobku. Pohony  rychloběžných rolovacích vrat jsou navíc standardně vybaveny integrovaným frekvenčním měničem pro dosažení vysoké rychlosti otevírání vrat (až 1,7 m/s) a plynulého rozjezdu a brzdění vrat v koncových polohách. Pro případ dočasného výpadku elektrické sítě jsou pohony vrat standardně vybaveny odnímatelnou klikou pro manuální zavření vrat – tzv. NHK, volitelně také řetězovou nouzovou převodovkou – tzv. KNH. Alternativou k manuálnímu nouzovému ovládání vrat je možné doplnění o výkonný třífázový přetížitelný záložní zdroj. Řízení elektrického pohonu je standardně řešeno pomocí základní analogové či digitální řídící jednotky s ovládací klávesnicí.

 

 Řízení vrat

 S moderní, plně automatizovanou a programovatelnou značkovou digitální řídící jednotkou je zajištěn  maximální komfort, bezpečný a bezporuchový provoz rolovacích vrat a mříží. Vzájemným sladěním  pohonů a řízení, jež pochází od jednoho z nejvýznamnějších a renomovaných výrobců, je dosaženo  dlouhé životnosti a snadné údržby zařízení. Veškerá funkční nastavení a provozní informace jsou dostupné přímo z úrovně uživatele, který má kdykoli kompletní přehled o stavu zařízení hlášením z integrovaného informačního displeje. Při plně automatizovaném řízení jsou průmyslová rolovací vrata a mříže vybaveny širokou škálou certifikovaných bezpečnostních prvků zajišťujících bezpečnost provozu a splňují tak veškeré standardy evropských předpisů a norem. Je to například ochrana proti najetí výplně vrat / mříže na překážku, záchytné zařízení proti nekontrolovanému odvinutí výplně (integrováno u nástrčných pohonů), světelná či zvuková signalizace chodu vrat apod.

Pro maximální komfort doporučujeme pokročilý systém řízení rolovacích průmyslových vrat a mříží pomocí přídavného GSM modulu. Ovládání vrat zde funguje na principu pouhého prozvonění telefonního čísla GSM modulu vaším osobním mobilním telefonem, přičemž vlastní provoz je zcela bezplatný. Tento způsob řízení není nikterak omezen či ovlivněn dosahem běžného rádiového signálu a je dostupný z jakéhokoli místa s pokrytím mobilní sítí GSM. Pomocí jednoduše formátovaných krátkých textových zpráv SMS lze snadno spravovat seznam oprávněných telefonních čísel. Odpadají tak případné problémy se ztrátou dálkových ovladačů, nutná výměna baterií, apod.

 

VZOR LAMELY:

- hladká, barevné provedení stříbrný pozink

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU NÁS KONTAKTUJTE .. zde